menu
/
Wczytuję

Właściwości i cechy płyt magnezowych

BUDOWA

Rdzeń z tlenku magnezu, chlorku magnezu i perlitu wzmocniony jest obustronnie zewnętrznymi warstwami siatki z włókna szklanego. Jedna strona płyty jest wygładzona i gotowa do wykończenia dekoracyjnego, jak malowanie, tapetowanie itp. Druga strona płyty jest przygotowana do montażu i klejenia do podłoża. 

WODOODPORNOŚĆ
Nawet po długotrwałym kontakcie z wodą płyta magnezowa nie pęcznieje i nie zmienia swoich parametrów użytkowych. Woda nie powoduje deformacji geometrycznej płyt i konstrukcji. Dzięki temu można płyty stosować w pomieszczeniach wilgotnych - w łazienkach, piwnicach, w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, a także na zewnątrz obiektów. Parametry wytrzymałościowe płyt w minimalnym stopniu ulegają zmianie pod wpływem wody i wilgoci, a po wyschnięciu wracają do normy. Płyty stosuje się tam, gdzie nie można stosować płyt nieodpornych na działanie wody, jak płyty –gipsowo-kartonowe, czy drewnopochodne. 
 
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OGNIA
Płyty posiadają najwyższą odporność na działanie ognia - klasa odporności ogniowej A1 . Oznacza to, że bezpośrednie działania ognia na powierzchnię płyty nie powoduje jej zapalenia, wydzielania dymu i rozpadania się. Dzięki swym własnościom, płyty magnezowe używane są m. in. do budowy pomieszczeń odpornych na działanie ognia, ognioodpornych dróg ewakuacyjnych, do produkcji drzwi i izolacji ogniochronnych, do budowy osłon ogniowych konstrukcji stalowych, osłon i zabudowy komnków. Ognioodporność płyt magnezowych zadecydowała o ich zastosowaniu przy budowie drugiego co do wysokości budynku na świecie – słynnej wieży Taipei 101. Zarówno elewacje zewnętrzne, wewnętrzne jak i pokrycia stropowe są tam wykonana z płyt magnezowych. 
 
WYTRZYMAŁOŚĆ
Płyty posiadają wytrzymałość na zginanie w stanie suchym > 8 MPa, a po zawilgoceniu > 7 MPa. Wysoka jest także ich odporność na uszkodzenia mechaniczne - >20MPa. Dzięki takim parametrom wytrzymałościowym, możliwe jest wykorzystania płyt magnezowych w budowie konstrukcji samonośnych oraz w budowie powierzchni ruchowo obciążonych.
 
NISKA MASA
Płyty są lżejsze od płyt cementowych przy omalże tej samej wytrzymałości. Nadają się do stosowania w budownictwie szkieletowym jako samonośny materiał konstrukcyjny. Niska masa własna, duża wytrzymałość i odporność ogniowa stanowią, że jest to najlepszy materiał do budowy dachów. 
 
GŁADKA POWIERZCHNIA
Gładkością powierzchni płyty magnezowe przewyższają płyty kartonowo-gipsowe, przy czym jest to gładkość twardej powierzchni cementowej, a nie kartonu. Gładka strona płyty jest gotowa do bezpośredniego nakładania powłok dekoracyjnych, malarskich, tapet itp. 
 
ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ BIOLOGICZNĄ
Nie ma ryzyka powstawania pleśni czy grzybów na powierzchni lub w masie płyty, ponieważ związki magnezu są barierą dla drobnoustrojów. 
 
BRAK EMISJI ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH 
Z uwagi na brak formaldehydu i innych związków organicznych w składzie surowcowym, płyta magnezowa może być bez ograniczeń stosowana wewnątrz pomieszczeń. Jest tym samym w pełni ekologiczna i nietoksyczna. Tym parametrami zdecydowanie przewyższa płyty OSB i inne materiały zawierające kleje. 
 
DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ
Płyta magnezowa doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie wymagany jest podwyższony komfort akustyczny. Płyta o grubości 10-12 mm ma izolacyjność akustyczną na poziomie 40 dB. Jest to 10 dB więcej niż poziom izolacji akustycznej płyty gipsowej i aż o 22 dB więcej niż płyty OSB o podobnej grubości. 
 
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Zastosowanie perlitu jako materiału wypełniającego znacząco podnosi własności cieplne płyt magnezowych. Współczynnik przewodzenia ciepła ƛ=0,155 W/(mK) pozwala poprawić bilans energetyczny pomieszczeń znacznie lepiej niż płyty gipsowo-kartonowe (ƛ=0,29), OSB (ƛ=0,33) i cementowe (ƛ=0,40). 
 
ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY
Płyty praktycznie nie zmieniają swoich wymiarów ani innych parametrów po zamrożeniu do –20OoC i rozmrożeniu.